• SEAVIEW HOSTEL, Youghal

  Rozbudowa i remont zabytkowego obiektu mieszkaniowego dla osób

  starszych niepełnosprawnych; prace przystosowujące obiekt

  do wymagań przeciw pożarowych.

  Powierzchnia: 210m² ; budżet: €250.000

   

 • LONGSTOWN  HOUSE,

  Projekt architektoniczny domu jednorodzinnego,

  z wykorzystaniem frontowej ściany, zabytkowego,

  dziewiętnastowiecznego obiektu zabudowań wiejskich

  Powierzchnia: 160m²

   

 • WEXFORD COCO

  Konkurs architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego

  budynku Urzędu Wojewódzkiego, Wexford, Irlandia

   

 • DOM BANKIETOWY POZNAŃ

  Projekt architektoniczny domu bankietowego wraz

  z planem zagospodarowania terenu parkowego.

  Opracowanie projektu wielobranżowego wraz z dokumentacją

  budowlaną, wykonawczą i przetargową

   

 • DOM PRYWATNY WROCŁAW

  Indywidualny projekt architektoniczny domu jednorodzinnego, parterowego

  Opracowanie projektu wielobranżowego wraz z dopełnieniem wszelkich formalności

 • PROJEKT SZKOŁY - LICEUM I GIMNAZJUM

  Konkurs architektoniczny, dwuetapowy na opracowanie projektu wielobranżowego

  budynku szkoły dla 1000 uczniów, wraz z zapleczem sportowym.

   

 • PROJEKT REWALORYZACJI TERENU PRZEMYSŁOWEGO - LOFTY POZNAŃ

  Konkurs architektoniczny na opracowanie projektu rewaloryzacji terenu poprzemysłowego

  wraz z projektem integracji i rewaloryzacji urbanistycznej.

  -wyróżnienie.